سنت پیامبر
آداب اعتکاف در سنت پیامبر اسلام (ص)
امام صادق (عليه السّلام) فرمود: رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله) در ماه رمضان (سال اول هجرت) در دهه اول در مسجد اعتکاف کرد، و سال دوم در دهه دوم و در سال سوم در دهه آخر اعتکاف نمود، ولى پس از آن هميشه در دهه آخر ماه رمضان اعتکاف مى نمود. امام صادق (عليه السّلام) فرمود: جنگ «بدر»در ماه رمضان (سال دوم هج…
آداب خوابيدن و بستر خواب در سنت پیامبر اسلام(ص)
بستر رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) يک عبا بود و متکايش از پوست که با ليف خرماپر شده بود. شبى همان عبا را دو تا کرده، زير آن حضرت انداختند. چون صبح بيدارشد فرمود : اين بستر ديشب مرا از نماز[شب ]باز داشت. از آن پس دستور داد تازيرانداز او را يک لايه اندازند. و زيرانداز ديگرى از پوست داشت که از ليف خرماپر …