سمیه شرافتى
اختلال شخصیت وسواسى جبرى چیست؟
وسواس، یکى از شایع‌ترین اختلالات و بیمارى‌ها در جامعه است و متخصصان روان‌شناسى و روان‌پزشکان، تعاریف گوناگونى را از این بیمارى ارائه داده‌اند. این بیمارى که حدود ۲ تا ۳ درصد از جمعیت را گرفتار خود مى‌کند، شامل فکر، احساس یا تصورات عود‌کننده و مزاحم براى شخص است که در او ایجاد اضطراب مى‌کند. در نتیجه…