سلیقه جنسی
لزوم گفتگوی همسران آینده، در مورد رابطه جنسی بعد از ازدواج
متأسفانه هنوز هم بسیاری از دختران و پسران در طی گفتگو‌های قبل از ازدواج، اشاره‌ای به نگرش و انتظارات خود نسبت به رابطه جنسی نمی‌کنند. اگر از دختر و پسری که حتی تاریخ ازدواجشان را تعیین کرده‌اند سؤال شود: «آیا راجع به امور جنسی با همدیگر صحبت کرده‌اید یا نه؟» در اکثر موارد می‌گویند: «نه، ما فکر نمی‌ک…