سلمان حبيبی
كتاب‌شناسي توصيفي زن خانواده
عنوان  كتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده مولف  سلمان حبيبی مترجم  *** ناشر  مركز پژوهشهای اسلامی صدا و سيما سال نشر  1387 نوبت نشر  اول محل نشر  تهران محدوده پژوهش این كتاب شناسی، در قلمرو زبان فارسی و تنها درباره كتاب هایی است كه در ایران منتشر شده و در دسترسند. ازاین‌رو، تمام…