نوشته‌ها

خاتمیت پیامبر اعظم (ص) در قرآن

 یکی از سؤالات مهم در بحث نبوت پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) خاتمیت آن حضرت است که چرا ارسال رسل و انزال کتب با خاتمیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و کتاب قرآن پایان می یابد. آیا این بدان معنا است که انسان از آموزه های وحیانی بی نیاز گردیده یا اینکه دلایل عقلی و نقلی دیگری دارد که نوشتار حاضر در م…