سلامت روانى
تاثير نماز بر سلامت روانى كودكان
رب اجعلنى مقيم الصلوه و من ذريتى ربنا و تقبل دعاء پروردگارا ! من و فرزندانم را اقامه كنندگان نماز قرار ده و دعاى مرا قبول فرما . سوره مباركه ابراهيم ـ آيه شريفه 40      عبارت مشهور “ العلم فى الصغر ، كالنقش فى الحجر ” ( دانش در كودكى ، مانند نقش پايدار در سنگ است ) ، امروزه با پيشرفت دانش پزشكى و…