نوشته‌ها

گسترش تشيع در عصر عباسيان

تشيع از آغاز عصر عباسيان، سال 132 هـ ق، تاپان غيبت صغري،‌سال 329 هـ ق. از گسترش بيشتري، نسبت به عصر امويان برخوردار بود. شيعيان در اقصي نقاط سرزمين پهناور اسلامي پراكنده بودند؛ چنان كه هنگام سعايت از امام كاظم (عليه السّلام) نزد هارون گفته ميشود كه از مشرق و مغرب عالم براي او خمس مي آوردند. [1] آنگ…