سبک گفتار
سبک زندگی کجای دین ما است؟
در گذشته، فقط انبیاء، اوصیا و اهالی دین به سبک زندگی اهمیت می‌دادند... «سبک زندگی»، اصطلاحی است که سابقاً خیلی مورد توجه نبوده و چندی است که بخشی از اندیشمندان به این موضوع در زندگی انسان توجه کرده‌ و آن را تحت عنوان و اصطلاحی متمایز مورد مطالعه قرار داده‌اند. البته نمی‌شود گفت که ماهیتِ آن جدیداً …