زیبایی مصنوعی
جنون زيبايى
مهشيد ميرمعزى ولوله اى در ميان مردم افتاده است. همه مى خواهند زيباتر و زيباتر شوند. گويى قصه سفيد برفى و هفت كوتوله است و جريان نامادرى بدجنسى كه مى خواست از همه زيباتر باشد. تقريبا تمام زنان از قسمتى از اندام خود ناراضى هستند. درواقع مى خواهند مشكل خود را با جراحى پلاستيك حل كنند. سئوال اين است: كدا…