زيتون
آداب و سنن حضرت رسول (ص) در مسواک کردن
امام صادق (عليه السّلام) فرمود: مسواک کردن از سنن پيامبران است. على (عليه السّلام) فرمود: مسواک کردن موجب خشنودى خداوند، و سنّت پيامبر، و خوشبو کننده دهان است. پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله) هر شب سه بار مسواک مى کرد: يک بار پيش از خواب، يک بار وقتى از خواب براى نماز شب برمى خاست، و يک بار پيش از آنکه برا…