زن مغرور
چه خانم‌هایی مناسب ازدواج نیستند؟
خانم هایی که مناسب ازدواج نیستند: ۱- خانم‌های فمینیست این دست از خانم‌ها تصور می‌کنند که تمام ناخوشی‌های زندگی، از مردها نشئت می‌گیرد. آنها تصور می‌کنند که وجود خانم‌ها، فرشته‌وار است و می‌توانند تمام دنیا را عوض کنند، البته فقط در صورتی که معضل "مردسالاری" از جلوی پای آنها برداشته شود. رفتار ای…