زن سالاری
خانواده منتظر در برابر خانواده مبتذل
یکی از مهمترین خصوصیات دوره غیبت امام عصر (ع) وجود تعارضات و فتنه های فرهنگی اخلاقی و دینی و رواج و تکثیر انواع مکاتب و باندهای ضد اخلاقی و ضد خانواده است. در این دوره ناهنجاری ها و قانون شکنی های دینی، بی حیایی (1) و سنت شکنی ملی رواج می یابد و هویت فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد و جوامع در مخاطره ی شدید قرار می…
فمينيسم، دروغ شرافتمندانه
رابرت شيفر (نسخه‌اى از اين مقاله در بهار سال 1995 در مجله فرى اينكوئري(free Inquiry Mayazine)منتشر شد. بخش جديدى در ژوئن سال 1996 به آن اضافه گرديد. در آوريل 1997 نيز اصلاحات جزيى در آن صورت گرفت. افلاطون در جمهورى مى‌گويد، به منظور ساخت آرمان‌شهرى ((utopia مناسب، صرف نظر از آنچه هومر و ديگر نويسندگ…