زن در قرآن

نوشته‌ها

زن در آئینه جلال و جمال

عنوان: زن در آئینه جلال و جمال
مولف: عبدالله جوادی آملی
مترجم/ محقق :****
ناشر: انتشارات مرکز نشر اسراء
سال نشر: ۱۳۸۸
نوبت نشر: اول
محل نشر: قم

۴۴۰ ۱ صفحه

این کتاب از یک پیشگفتار و چهار فصل فراهم آمده است: زن در قرآن، زن در عرفان، زن در برهان، حلّ شبهات و روایات معارض.

کتاب یاد شده، مجموعه دروس و مباحثی است که مؤلّف در سال تحصیلی۶۸-۱۳۶۹ هجری شمسی در جامعه الزّهراء(سلام الله علیها) قم ارائه کرده است.

بخش مهمّ مطالب پیشگفتار کتاب، ثمره همایشی است که از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره اعتلای زن و سیرت و سنّت اسلامی او برگذار شده است. بخش دیگر آن پاسخ به چند پرسش علمی مسؤول مرکز مطالعات مسائل زنان است.

کتاب، چنان که از مقدّمه مؤلّف (گزارش و ستایش) دانسته می‌شود، به سال ۱۳۶۹ ش سامان یافته است.

نویسنده، در پیشگفتار در سبب نامگذاری کتاب خود به «زن در آیینه جلال و جمال» آورده است:

«اکنون که جلالت زن و عظمت آفرینش وی روشن شد و جمال مهرآمیز وی در پرتو جلالِ فرزانگی او آشکار شد، رسالت وی، که همانا ارائه جلال الهی در کسوت جمال دلپذیر رأفت و عاطفه است، معلوم خواهد شد… از این لحاظ کتاب حاضر به زن در آیینه جلال و جمال نامیده شده است.»

جوادی آملی در فصل «زن در قرآن» چنین نگاشته است:

«قرآن کریم، وقتی مسأله زن و مرد را مطرح می‌کند، می‌گوید: این دو را از چهره ذکورت و انوثت نشناسید، بلکه از چهره انسانیت بشناسید و حقیقت انسان را روح او تشکیل می‌دهد، نه بدن او؛ انسانیت انسان را جان او تأمین می‌کند، نه جسم او و نه مجموع جسم و جان.

«(آیاتی) که می‌گوید، چه چیزی ارزش است و چه چیزی ضدّ ارزش… هیچ کدام از این اوصاف را نه مذکر می‌داند و نه مؤنّث.

و (آیاتی) که عهده دار بیان موصوف این ارزشهاست، می‌گوید موصوف این اوصاف هرگز بدن نیست.»

نویسنده، در فصل چهارم کتاب خود به شبهاتی درباره ارث، قضاوت، مرجعیت، دیه، شهادت، وکالت، وصایت، ولایت بر محجورین و رقبات وقف، نقصان ایمان و عقل، قیمومیت مرد بر زن، فراگیری علوم، وجوب قضای نماز والدین، طریق انتساب سیادت، سماع و اسماع صدا، حجاب زنان پاسخ گفته است.

منبع: مجله حوزه؛ فروردین ماه ۱۳۹۱؛ شماره ۱۶۳؛ کتابشناسی زنان