نوشته‌ها

مقام والاى مادر در قرآن

نوع دستورهایى که اسلام به زن و مرد می‌دهد، در عین حال که یک راه مشترکى براى هر دو قائل است ولى راه مخصوص را هم از نظر دور نمى‌دارد، وقتى احترام به پدر و مادر را بازگو می‌کند، براى گرامى داشت مقام زن، نام مادر را جداگانه و بالاستقلال طرح می‌کند. قرآن کریم مى‌‏فرماید: اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل…