زاهر بن عمرو كندي
زاهر بن عمرو كندي
 اشاره «زاهر» مردي شجاع، اهل تجربه و رزم‌آوري مشهور بود(۱). شيخ طوسي رضي الله عنه و ديگران گفته‌اند: محمد بن سنان الزاهري كه از حضرت امام هشتم عليه‌السلام و امام جواد الائمه عليه‌السلام روايت نقل كرده و در سال ۲۲۰ هجري رحلت فرموده از نوادگان اين ياور حسين عليه‌السلام است(۲). او از محبان شناخ…