روش پیمایشی

نوشته‌ها

مناسبات سرمایه فرهنگی و سبک زندگی: پیمایشی در میان شهروندان طبقه متوسطِ شهر سنندج، کردستان

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.