روش مطالعه
سخت افزار و نرم افزارهاى مطالعه موفق(2)
چون شخص به نواقص و معايب خويش بيشتر آگاه است. برنامه ريزى بلند مدت در ارتباط با اهداف نهايى و برنامه ريزى معين مدت در ارتباط با اهداف ميانى و قريب. 6ـ روش صحيح مطالعه كردن: بسيارى از افراد بدون آن كه توجه كنند. شيوه مطالعاتى غلطى را در پيش گرفته‌اند، لذا از كار و تلاش خود راضى نبوده و ثمره‌اى نمى گيرند. پس بنابراين ب…
روش مطالعه و پژوهش(3)
 بهتر است كه نور، غير مستقيم به كتب بتابد. مطالعه در وقت غروب، كه نور به حد كافى نيست، براى چشم مضر است. گفته‌اند: « مَن‏ْ اَحَبَّ كريمتَيْهِ فَلْيَحْذَرِ المطالعهَ عِنْدَ الغروب » يعنى: « هركس دو گران‌بهاى خود (چشم‌هايش) را دوست دارد، از مطالعه هنگام غروب بپرهيزد.» 6. فاصله چشم و كتاب؛ در حد متوسط اگر سى سان…
روش مطالعه و پژوهش(2)
 براى بر طرف كردن هر يك مى توان كار خاصّى انجام داد. براى رفع نگرانى يا بر طرف كردن غصّه يا سامان بخشيدن به كارهاى محوله و ... بايد كارى كرد كه ذهن، از آن جهت مشغوليتى نداشته باشد؛ هر كس به فراخور مسأله مورد ابتلايش. اگر به هيچ وجه نتوانست بر آن عوامل غلبه كند، بهتر است مطالعه را قطع كند تا آمادگى فكرى لاز…