نوشته‌ها

روش فقهى و حدیثى شهید اول

اشاره: شهید اول اعلم و سرآمد عالمان زمان خود بود. از این رو، وقتی مکتبی را در فقه پایه گذارد، بسیاری از فقها بدان گرویدند و به آن مکتب تا حدود یک قرن و نیم توجه ویژه نمودند. (۱) آن فقیهان و دانشمندان تازه هایی علمی نیز آوردند، اما در اساس کار بیشتر بر شرح و بیان آرا و افکار او همت می گماشتند و از چهار چوب…