نوشته‌ها

مراتب روزه از نظر آیت الله العظمی مظاهری

چکیده روزه از نظر فقهاى اسلام و علماى اخلاق داراى مراتب مختلفى است. هرکسی در حد توان و مرتبه علمی و تقوای خود می تواند از این مراتب برخودار شوند. ممکن است رعایت برخی مراتب برای هرکسی امکان نداشته باشد. پایین ترین مرتبه روزه امتناع از خوردن  و آشامیدن و سایر کارهایی که روزه باطل می کند، می باشد. در این مقا…