روانشناسی اسلامی
علم النفس روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان
عنوان  علم النفس روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان مولف  دکتر محمد عثمان نجاتی مترجم  دکتر سعید بهشتی ناشر  رشد سال نشر  ۱۳۸۸ نوبت نشر  دوم محل نشر  تهران در این کتاب، دیدگاه های دانشمندان مسلمان گذشته، پیرامون آن دسته از موضوعات روان شناختی که تا کنون اعت…
راههاى کنترل خشم و غضب ازنگاه امام باقر (علیه السلام)
خداوند متعال یکى از مهم ترین ویژگى هاى انسان هاى الهى و پارسا پیشه را کظم غیظ و عفو از مردم مى شمارد و مى فرماید: «الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله یحب المحسنین؛ آل عمران.۱۳۴ مومنان در هنگام عصبانیت خشم خود را فرو مى برند و ازخطاى مردم در مى گذرند وخدا نیکوکاران را دوست دارد.» «کظم» در لغت به …