رقابت
جنسیت دلزده از رقابت
 "دختران اصولا سر به راه تر، حرف گوش کن تر، با هوش تر و … از پسران هستند". این ها گوشه ای از سرکوفت های کلامی است که ممکن است پسران پس از ردی در کنکور از دهان اطرافیان خود درمقایسه با خواهر یا دختران اقوام راه یافته به دانشگاه تحمل کنند. نگاهی به درصد ورودی های مونث به دانشگاه (بیش از ۶۰ درصد کل پذی…
رقابت ميان فرزندان
 والدين در طول زندگى شاهد رقابت ميان فرزندان خواهند بود. پدر و مادر هرگز نبايد مانع انجام اين عمل در ميان آنان گردند بلكه بايد به كار و برنامه ريزى صحيح، رقابت ميان فرزندان را تحت كنترل خود بگيرند و اداره نمايند. گاهى اوقات اين رقابت ها خفيف است و تنها گهگاهى به دخالت نيازمندست. اگر چنين مواردى ميان فرزندان و…
حسادت؛ زمینه ‏هاى رشد و راه‏هاى جلوگیرى از آن
محمد مهدى صفورایى پاریزى فارغ التحصیل کارشناسى ارشد روان شناسى از مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى (رحمه الله) چکیده: پروردگار متعال مى خواهد که همه ما سرشار از نیرو و اشتیاق باشیم و جسم، ذهن و روحى سالم داشته باشیم.بى تردید، زندگى پر نشاط و با طراوت منظور پروردگار است و ذهنیت هاى نادرست، این وضعیت …