رعایت نوبت
رعایت نوبت بین فرزندان
روزى پیامبر(صلى الله علیه و آله و سلم) در حال استراحت بود، فرزندشان حسن(علیه السلام) آب خواست. حضرت برخاست و قدرى شیر دوشید و در کاسه‌ای ریخت و به دست وى داد. در این حال، حسین(علیه السلام) از راه رسید و دست دراز کرد تا کاسه شیر را از دست برادرش بگیرد، اما رسول خدا(صلى الله علیه و آله و سلم) از این کا…