رضا آذریان
در تحقیقات ازدواج از کی چی بپرسیم؟
تحقیق را نه فقط خانواده دختر از پسر بلکه خانواده پسر هم از دختر باید انجام دهند... تحقیق پیش از ازدواج، تقریبا به شکل یک رسم درآمده است که امر بسیار پسندیده‌ای است البته گاهی درست انجام نمی‌شود؛ به طور مثال وقتی برادر یا پدر دختر، با قرار قبلی به محل کار داماد سر می‌زنند و می‌پرسند: «او چطور آدمی است؟»…