نوشته‌ها

روانشناسی شخصیت

تحقیق روانشناسی شخصیت جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

نقش همت در رشد شخصیت

اصولا معیار ارزش انسان، به اراده اوست. به مقتضاى همت انسان و ارج و قدر هر کسى به قدر همت اوست که عالى باشد یا دانى، بلند همت باشد یا دون همت.(۱) انسان با همت خویش اوج می‌گیرد، چنان که پرنده با بالهایش آسمان‌ها را در هم می‌نوردد. امیرمؤمنان حضرت علی(علیه السلام) در این باره می‌فرماید: «قدر و ارزش هر انسانى، به…

نقش همبازى‌ها در رشد شخصیت کودک

در عین حال که وجود رابطه‌اى صمیمى و همبازى شدن با بزرگسالى مهربان براى ایجاد احساس اعتماد و ارزش، رفع نیازمندى‌ها، پاسخ به پرسش‌ها و حل مشکلات کودک الزامى است، کنش متقابل با کودکان دیگر نیز در این فرایند، نقشى عمده بازى مى‌کند. همسالان و همبازى‌ها در شکل‌گیرى شخصیت، رفتار اجتماعى، نظام ارزشى و نحوه نگرش‌هاى یکد…