رب العالمین
شب نهر بلخ
اشاره: بلخ شهری بوده است در سرزمین خراسان بزرگ که فعلا در افغانستان قرار دارد. این شهر در آن زمان آباد و از شهرهای معروف خراسان بوده. از این شهر شخصیت های معروف علمی و فرهنگی برخاسته است. این شهر در اثر جنگها تخریب شده و در حال حاضر فقط آثار خراب شده آن باقی مانده است. در این نوشته مطلبی بیان شده که امام صادق…