ذلت و خواری
نفی تکلّف، ظاهرسازى و سجع در دعا
 دعاکننده باید حالت زارى و تضرّع داشته باشد و این امر با سجع ‏گویى مناسبت ندارد. دربارۀ قول خداوند متعال که: «ادْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْیَهً إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ‏» گفته‏ اند مقصود خودنمایى در به کار بردن سجع است. در عدّه الدّاعى آمده است: از جمله شرائط دعا این است که حرام یا قطع رحم ی…