ذات اقدس
دعا کردن قبل از آنکه احتیاجى پیدا شود (یعنى در دوران بى‏ نیازى)
اشاره: انسان همیشه محتاج خداوند است و بدون عنایت الهی نمی تواند لحظه ای به زندگی اش ادامه دهد. انسان نباید بر این تصور باشد که در حال آسایش و رفا و نبود بلاها از دعا بی نیاز است. در روایات معصومین(علیهم‌السلام) توصیه شده که انسان پیش از  اینکه گرفتار شود باید در درگاه خداوند احساس نیازمندی نماید و قبل از ا…
اعتراف به گناه قبل از درخواست و ذکر حاجات
اشاره: یکی از شرایط دعا در درگاه الهی اعتراف به گناه قبل از ذکر حاجات است. زیرا اعتراف به گناه قلب انسان را نرم نموده و حالت قساوت را از انسان دور می کند و در این حالت است که انسان می تواند از صمیم قلب خود را در حضور خداوند حس نماید. این حالت باعث می شود که انسان حاجات واقعی خود را از خداوند بخواهد و …