ديدگاه چند روايت
رابطه زن و مرد از ديدگاه چند روايت
 رابطه آزادانه بين مرد و زن موجب بر افروخته‌شدن احساسات و تحريکات جنسى است و غالبا به گناه کشيده مى شود. لذا دين مقدس اسلام تا حد ممکن از ارتباطات غيرضرورى بين زن و مرد مى کاهد. در اين زمينه به چند روايت اشاره مى شود: رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمود:«اگر زن بدون اجازه شوهرش از خانه بيرون برو…