نوشته‌ها

دولت وهابی عربستان حامی اسرائیل

به طور کلی جریان وهابیت و قدرت یافتن آن سبب  ایجاد شکاف در میان فرقه های مسلمان شد و با به دست گرفتن مرکز اصلی اسلام یعنی مکه مکرمه و به تبع آن مناسک حج، به ترویج اندیشه‌های باطل خویش همت گماشت. استعمار انگلیس برای گسترش اندیشه وهابی در سال،۱۹۲۰ یکی از فرزندان فیصل را از عربستان به حاکمیت عراق منصوب کرد، امیر…

تاسیس دولت وهابی توسط استعمار انگلیس

با دلایل تاریخی ثابت شده که دولت فعلی وهابی ها با همکاری استعمار انگلیس به وجود آمده است. دوره دوم دعوت وهابیان با فعالیت عبدالعزیز بن عبدالرحمان در سال ۱۳۱۹ هجری آغاز شد. زمانی که وی از کویت به نجد آمده و پس از تسلط بر نجد و توسعه قدرت خود، کشور عربستان سعودی را ایجاد کرد و تا کنون فرزندانش بر این کش…