دستور العمل اخلاقی
دستور العمل اخلاقى از شهید سید محمد باقر صدر
دستور العمل اخلاقى از عالم نامور آیه العظمى شهید سید محمد باقر صدر عبدالرّضا ایزدپناه در بیست و پنجم ذى قعده ۱۳۵۳هـ.ق. در جوار جدش موسى بن جعفر(ع) کاظمین دیده به جهان گشود. در دامن مادرى پارسا و دین شناس فرزند شیخ عبدالحسین آل یاسین عالم برجسته و نامور عراق بالید و پرورید. پدرش سید حیدر صدر که به اجتهاد و…