نوشته‌ها

نگاهى به فهرست دستنویس‏هاى فارسى در کتابخانه‏ هاى ملى اتریش

چکیده کتابخانه ملّی اتریش و آرشیو دولتی اتریش در وین، در بردارنده شمار بسیاری از نسخ خطّی به زبانهای فارسی، عربی و ترکی است. دستنویسهای موجود و محفوظ در کتابخانه ملی اتریش از ابتدا تا سال ۱۸۶۸ م. بدون تمیز میان سه زبان عربی و فارسی و ترکی، در سالهای ۱۸۶۵ ۱۸۶۷ م به کوشش گوستاو فلو گل شرق شناس مشهور …