درس اخلاق
میرزا جواد آقا ملکی تبریزی مردى از ملکوت
 جواد ملکی تبریزی (میرزا جواد آقا ملکی تبریزی) مردى از ملکوت روزهاى زندگانى انسان، ایّام هجرت او از «عالم قدس» است تا در کلاس تربیت و خود سازى شرکت کند و در مدرسه آفرینش حضور یابد و پس از چندى به ابدیت رجعت کرده، در دیار قرب قرار گیرد. از طلوع خورشید حیات تا کنون چهره هایى تابناک، این کلاس را با بهتری…
روش‌های صحیح تربیتی کودکان
بحث ما در مسئله غیرت بود که از محبّت ناشی می­‌شود. همچنین پیرامون محیط­‌هایی که انسان در طول زندگی، در آن محیط­‌ها ساخته می‌شود بحث شد. گفته شد اولین محیط، محیط خانوادگی است، که به طور غالب شدیدترین محبّت‌ها در این محیط است و این رابطه محبّتی در محبّت پدر و مادر به فرزند برقرار است و لذا غیرتی که از محبّت نا…