دخالت والدین
والدین و بچه هایی که دیگر بچه نیستند
 آیا نمی شود فقط دوست باشیم؟ با وجود مشکلات بسیاری که بین والدین و فرزندان بالغشان وجود دارد، آنان هنگام عملکرد در برابر یکدیگر دچار سردرگمی شده که دردسرهایی را منجر می شود. بتی فرین – نویسنده کتاب «‌والدین معقولی برای فرزندان بزرگ خود باشید» می گوید: راحت است که نسبت به مشکلات بی توجه باشیم یا این …
رضایت شوهر نه مادر
دختر مادامی که در خانه پدر و مادر زندگى می کند باید رضایت آنها را فراهم سازد، لیکن وقتى که پیمان زناشویى را امضاء نمود و به خانه شوهر قدم نهاد وظیفه اش تغییر می کند. در آنجا باید شوهردارى کند و رضایت و خشنودى او را بر همه چیز مقدم بدارد، حتى در جاییکه بین خواسته هاى پدر و مادر و بین خواسته هاى شوهر…