دانشگاه هاروارد
مطالعات اسلام شناسی و شیعه شناسی در دانشگاه های ایالات متحده آمریکا+
اشاره: این دانشگاه یکی از بزرگ ترین و مهم ترین دانشگاه های سراسر ایالات متحده آمریکا است. برنامه مطالعاتی حقوق اسلامی، که در دانشکده حقوق از سال ۱۹۹۱ فعّال شده، مقدّمات تشکیل یک مرکز فراگیر مطالعات اسلامی را در دانشگاه «هاروارد» فراهم آورده است. هم اکنون برنامه مطالعات حقوق اسلامی به دنبال لایه های درون…
مطالعات اسلام شناسي و شيعه شناسي در دانشگاه هايايالات متحده آمريکا
محمد روحاني (1) دانشگاه هاروارد اين دانشگاه يکي از بزرگ ترين و مهم ترين دانشگاه هاي سراسر ايالات متحده آمريکا است. برنامه مطالعاتي حقوق اسلامي، که در دانشکده حقوق از سال 1991 فعّال شده، مقدّمات تشکيل يک مرکز فراگير مطالعات اسلامي را در دانشگاه «هاروارد» فراهم آورده است. هم اکنون برنامه مطالعات ح…