نوشته‌ها

ورزش بانوان(۱)

اهمیت ورزش براى بانوان ورزش بانوان، مسئله‌اى مهم است که پیرامون آن بحث‌هاى زیادى شده است. زنان به عنوان نیمى از پیکره اجتماع و مدیر خانه و مسئول نظم و تربیت کودکان خود، براى حفظ نشاط، شادابى و سلامتى، به ورزش نیازمند مى‌باشند. در بیان لزوم ورزش بیان شد که ورزش براى حفظ سلامت انسان امرى لازم است. در مورد…