نوشته‌ها

رابطه خودکارآمدی با افسردگی، اضطراب و استرس

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

هنردرمانی گروهی و خودکارآمدی کودکان آسیب دیده

اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب دیده از سرپرستی جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.