نوشته‌ها

ارتباط منبع کنترل و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

ارتباط ابعاد کارکرد خانواده و خودتنظیمی فرزندان

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بررسی رابطه نگرش خوردن و خودتنظیمی با سبک زندگی در زنان چاق و عادی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

خودتنظیمی و حل مسأله اجتماعی کودکان

تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.