خواستگاری پسران
دلیل ممنوعیت خواستگاری دختران از پسران
چرا دخترها نمی‌توانند یا نباید از پسرهای مورد توجه خود خواستگاری کنند؟ این سؤال از سؤالات بسیار مهم و قابل توجه است و شاید برای بسیاری از دختر خانم‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. البته باید اذعان کرد که بسیاری از دخترها نیز چنین نمی‌اندیشند و دوست دارند شاهد آمد و شد خواستگاران متعدد باشند و از میان آ…