خواستگاری خوب
سوال‌های خوب در خواستگاری خوب
امر ازدواج و انتخاب همسر برای نسل جوان، از اهمیت بالایی برخوردار است. موفقیت یا عدم موفقیت در این امر مقدس و در عین حال حساس، تعیین‌کننده سرنوشت جوانان است و سلامت جسم و روان و پیشرفت‌های مادی و معنوی آنان در عرصه‌های اجتماعی، ارتباطی تنگاتنگ با درستی یا نادرستی انتخاب همسر و پایداری یا ناپایداری ازدو…