خانواده علم و فضیلت
تاريخچه اصول فقه شيعه
تاريخچه اصول فقه شيعه شیخ مرتضی انصاری نويسنده:عبداللطیف نظری در خانواده علم و فضیلت اندیشمند نامور شیعه شیخ مرتضی انصاری در روز عید غدیر سال 1214 ق در شهر دزفول در خانواده علم و ادب چشم به جهان گشود. پدرش شیخ محمدامین از علمای بنام و در علوم اسلامی از سرآمدان روزگار خود به شمار می‏رفت. مادرش دختر شیخ یعق…