حیای دختر
آزادی در انتخاب همسر
امیر المؤمنین علی (علیه السلام) فرمود: بعضی از صحابه نزد من آمدند و گفتند: چه می شود خدمت رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلم) برسی و درباره خواستگاری از فاطمه (علیها السلام) با ایشان صحبت کنی. من هم به محضر رسول خدا رفتم وقتی مرا دید خندید و فرمود: برای چه به اینجا آمدی و چه حاجتی داری؟! من هم خویشاوندی…