حکومت لائیک

نوشته‌ها

فریاد دختر قهرمان

«نورجان کوجامان» یک دختر ۱۹ ساله، دانشجوى مسلمان بود و آن چنان غیرت اسلامى به سر داشت که در محیط خفقان[ آن زمانِِ] ترکیه در شهر آنکارا، با حجاب اسلامى به دانشگاه مى‌رفت و از این که حکومت غیر اسلامى ترکیه، یک حکومت لائیک (لامذهبى) بود، سخت رنج مى برد، و صریحاً از روش رئیس جمهور آن کشور «کنعان اورِن» انتقاد مى‌کرد. او را به جرم این حرکات اسلامى، بازداشت کرده و به یک سال زندان، محکوم کردند در دادگاه فرمایشى آنکارا، پس از آن که حکم دادگاه در مورد محکویت او به یک سال زندان، خوانده شد، او فریاد برآورد: «امام خمینى، رهبر دنیاى اسلام است و من، از طرفداران او مى‌باشم» .

از ویژگی‌هاى این دختر قهرمان این که در ضمن حفظ حجاب اسلامى خود، در هر فرصتى، به قرائت قرآن پرداخته و آشکارا مى‌گفت: امام خمینى را به عنوان رهبر اسلامى مى‌‍شناسم و از وى پیروى مى‌کنم.

(منبع: اقتباس از روزنامه عصر تهران؛ ۲۰خرداد۱۳۶۶ به نقل از روزنامه ملیت چاپ آنکارا؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ داستان دوستان؛ ج۱ ص۵۳-۵۴)