حقیقت بداء
مسئله بداء و علم خداوند
مسئله بداء از جمله مسايل بسيار مهمى است كه در سه علم فلسفه، كلام و اصول فقه به طور مفصل، درباره آن صحبت شده است؛ ولى از آنجا كه در زمره مسايل اعتقادى هم هست، صرفاً به همان اندازه كه به عنوان يك عقيده مي‏طلبد از آن مطلع باشيم، آن را با هم مرور مي‏كنيم. سخنرانى حجه السلام و المسلمين سيدابوالحسن مهدوى …
منظور از بداء در مورد خداوند
 در اصول کافى جلد 1 بابى تحت همين عنوان آمده است حقيقت بداء تعبير ديگرى است از "یمحو الله ما يشاء و يثبت و عنده أمّ الکتاب؛[1] خداوند محو و اثبات مي‌‌ کند آن چه را که مي‌‌ خواهد و نزد او است امّ الکتاب". يهود عقيده داشتند که دست خدا بسته است؛ به اين معنا که خدا آسمان و زمين و زمان و انسان و موجودات را خ…