حضرت على (ع )
نامگذارى فرزندان حضرت على (ع) به نام عمر و عثمان و ابوبكر
آيا درست است كه فرزندان حضرت على (عليه السلام) به نام عمر و عثمان و ابوبكر نامگذارى شده بودند؟ جواب: اولا: در آن عصر، اين اسامى، رايج بوده و بسيارى از صحابه، به اين نام بودند. اين را آقا اميرالمؤمنين (عليه السلام) به خاطر علاقه به آنها نبوده كه نامگذارى كردند. ابوبكر، كنيه است و اسم نيست؛ نام عثما…
حكومت و سياست در سيره امام حسن (ع)
حضرت امام حسن مجتبى (علیه السلام ) بعد از شهادت پدرش على (علیه السلام) مدت شش ماه يا هفت ماه و هفت روز، كشور اسلامى را اداره كرد و از مردم بيعت گرفت ؛ بيعت يك سنت عربى بود كه در كارهاى مهم مانند سلطنت و امارت اجراء مى شد، زيردستان بويژه سرشناسان ، بيعت و موافقت به امير يا سلطان مى دادند، و مخالفت بع…