نوشته‌ها

حرعاملی

ادیب ، فقیه ، محدث اخباری ۱درقرن ۱۱ق . محمد بن حسن مشغری ، معروف به حر عاملی ، صاحب اثر با ارزش وسائل الشیعه . خاندان او اصلاً از مشغری ، قریه ای در ناحیۀ بقاع دمشق در جبل ، بودند که ، علاوه بر برخی سفرهای کوتاه با بلند زیارتی به مشهد مقدس ، درعصرصفویه به ایران مهاجرت کردند و ساکن شدند (آل صفا ، ص ۷۵…

روش شناسى تدوین حدیث در وسائل الشیعه

مقدمه شیخ حرّ عاملى شامگاه جمعه هشتم رجب المرجب سال ۱۰۲۳ قمرى در خانواده اى علمى و اصیل در جنوب لبنان در قریه مشغرى از قراى جبل عامل دیده به دنیا گشود. وى اخبارى بود و به شدت از عصمت پیامبر(ص) دفاع مى نمود, روایات سهوالنبى را تأویل و توجیه بلکه رد مى کرد و با نوشتن وسائل الشیعه به شهرت فراوان راه پیدا …