نوشته‌ها

فرق بین حج عمره با حج تمتع

اشاره بین عمره و حج تمتع تفاوتهایی وجود دارد. عمره هم بر دو نوع است یکی عمره مفرده و دیگری عمره ای که قبل از حج تمتع انجام می شود. عمره و حج د امور مختلف با عهم تفاوت دارند که در این مقاله به این تفاوتها اشاره شده است.       به طور اجمال تفاوتهای بین عمره مفرده با عمره تمتع از …

روز ترويه و آغاز مراسم حج تمتّع 8 ذي حجه

 هشتم ذى حجه، روز ترويه است و علت نام گذارى اين روز، بدان جهت است كه در منى و عرفات آب وجود ندارد و حاجيانى كه قصد وقوف در منى و عرفات را دارند، بايد از مكه معظمه براى خويش آب تهيه كرده و به همراه خود ببرنر و چنين حالتى را "ترويه" مى نامند. اين روز،از روزهاى مهم ذى حجّه است و بر اساس روايتى از امام جعفر …