حب مال
علل پیدایش نخستین فرقه‌های شیعه
چكيده مذهب حقه شيعه در طول تاريخ انشعابات فراواني به خود ديده است. اين انشعابات هر كدام به دليلي خاص بوده است. آنچه كه در اين نوشتار مي ‏آيد گذري بر برخي عوامل مهم پيدايش نخستين فرقه ‏هاي شيعي بوده است. بر اساس مهم ‏ترين يافته ‏هاي اين تحقيق عوامل متعددي را مي ‏ ‏توان به عنوان علل پيدايش نخستين فرقه ‏هاي…