جنبش فمینیستی
فمينيسم، دروغ شرافتمندانه
رابرت شيفر (نسخه‌اى از اين مقاله در بهار سال 1995 در مجله فرى اينكوئري(free Inquiry Mayazine)منتشر شد. بخش جديدى در ژوئن سال 1996 به آن اضافه گرديد. در آوريل 1997 نيز اصلاحات جزيى در آن صورت گرفت. افلاطون در جمهورى مى‌گويد، به منظور ساخت آرمان‌شهرى ((utopia مناسب، صرف نظر از آنچه هومر و ديگر نويسندگ…