جلوه ‏هاى رفتارى
شرحى بر جلوه ‏هاى رفتارى امام خمينى (ره) با کودکان و نوجوانان (3)
بازي هاى تقليدى کودکان غريزه تقليد، يکى از غرايز نيرومند و ريشه دار در انسان است . به برکت وجود همين غريزه است که کودک بسيارى از رسوم زندگي، آداب معاشرت، غذا خوردن، لباس پوشيدن، طرز تکلم، اداى کلمات و جمله ها را از پدر و مادر و ساير معاشران فرا مي گيرد و به کار مي بندد . چشم و گوش کودک چون دريچه اى باز…
شرحى بر جلوه‏ هاى رفتارى امام خمينى (ره) با كودكان و نوجوانان (2)
محمدرضا مطهرى همبازى شدن با كودكان يكى از راه هاى پرورش شخصيت كودكان، شركت بزرگ سالان در بازى آن هاست. موقعى كه اوليا و مربيان خود را تا سر حد كودكى تنزل میدهند و با شركت در بازى كودكان، آن ها را در كارهاى كودكانه يارى میدهند، روح و روان كودك سرشار از مسرت و شادى شده و اعتماد به نفس و احساس ارزشمندى در …