جالينوس
تغذیه ورزشکاران(۲)
عسل، داراى مواد معدنى مثل آهن، فسفر، پتاسیم، ید، منیزیم، سرب، مس، سولفور، نیکل، روى، سدیم و غیره است. داراى ویتامین‌هاى «آ، ب، ث، د، کا، ا» مى‌باشد.۱ به دلیل داشتن خواص زیاد، مصرف عسل، به ورزشکاران توصیه مى‌شود. خرما یکى دیگر از مواد غذایی بسیار مقوى و ارزنده براى ورزشکاران، خرما مى‌باشد. خرما خواص زیا…